Vicair clouds

De Bradenschaal – Decubitusrisico scorelijst

De Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk, oftewel Bradenschaal, is een meetinstrument ontwikkeld door Barbara Braden en Nancy Bergstrom in 1987. Het doel hiervan is het helpen van zorgprofessionals bij het analyseren van het decubitusrisico van de cliënt. Het bestaat uit 6 items: zintuiglijke waarneming, vochtigheid, activiteit, mobiliteit, voedingstoestand en frictie/schuifkracht. Scores kunnen variëren tussen 6 (zeer hoog risico) en 23 (geen risico). De uitkomst (score) kan worden gebruikt in onze rolstoelkussen keuzehulp.

Stap 1 van 6

ZINTUIGLIJKE WAARNEMENING(Vereist)
Het vermogen om drukgerelateerde pijn en of ongemak te uiten.
Vicair Wheelchair Cushion Innovation

Welk Vicair rolstoelkussen past bij jou?

Probeer onze rolstoelkussens keuzehulp en vind je match!

Start de test

Activiteitenkussen Vicair AllRounder O2

Bescherm je huid en ervaar comfort in situaties buiten de rolstoel!

Ontdek