Vicair clouds

Het voorkomen van onderuit glijden en stabiliteit creëren met een Vicair Adjuster O2

Achtergrondinformatie

Met 11 maanden oud werd de diagnose spinale musculaire atrofie vastgesteld bij mevr. C, inmiddels is ze 60 jaar oud en heeft ze al een leven vol uitdagingen met deze aandoening achter zich. Wat haar het meest dwars zat gedurende haar hele leven is de afhankelijkheid van anderen. Als tiener kon ze niet ‘gewoon’ een avondje stappen, ze was afhankelijk van haar ouders om overal te komen. Mevr. C verteld daarnaast dat ze nooit een speciale behandeling kreeg toen ze opgroeide, ze ging naar een gewone school en deed overal ‘gewoon’ aan mee voor zover dat kon.

Lopen kon mevr. C tot rond haar 30ste, daarna werd ze afhankelijk van een handbewogen rolstoel. Na zo’n vijf jaar werd die vervangen door ene elektrische rolstoel. Transfers maken werd steeds gevaarlijker omdat er steeds meer uitval in haar ledematen en romp plaatsvond. Ze is op dit moment volledig afhankelijk van een lift voor haar transfers. De komst van een verstelbare elektrische rolstoel – een ETAC Balder – in combinatie met Focal armondersteuning heeft veel voor haar veranderd, ze heeft daardoor veel van haar vrijheid om dingen te kunnen doen terug gekregen.

In de eerste samenstelling van haar zitsysteem heeft mevr. C een categorie II decubitus wond opgelopen bij haar zitbotten. Door een wissel van een standaard kussen naar een Roho contour select kussen is deze wond uiteindelijk geheeld.

Download case report PDF

De probleemsituatie

Ondanks dat het Roho kussen echt heeft bijgedragen aan het helen van haar decubituswond is mevr. C toch niet tevreden over het kussen. Haar grootste argument tegen het Roho kussen is dat ze het gevoel heeft dat ze constant van haar kussen afglijd. Haar partner en mantelzorger bevestigd dit door aan te geven dat hij haar meermaals per dag opnieuw moet herpositioneren. Naast het glijden geeft ze ook aan dat ze zich op het Roho kussen niet prettig voelt als ze buiten beweegt. Bij elke drempel die ze op of af gaat verschuift ze in haar stoel en kan ze zichzelf niet corrigeren. Dit zorgt ervoor dat ze angstig voelt en onzeker wordt.  Verder moet er rekening worden gehouden met een heuphoek beperking, hierdoor is mevrouw’s rolstoel zo ingesteld dat de rug en zitting in een grotere hoek staan ingesteld.

I.C. oud bovenaanzicht Clinical Case Vicair

I.C. oud vooraanzicht Vicair Clinical Case

I.C. oud zijaanzicht - Vicair Clinical Case

Om de situatie te kunnen inschatten zijn er twee metingen gedaan: een iShear meting en een drukmeting. De drukmeting geeft heel goed de druk verdelende kwaliteiten van een Roho kussen weer. De iShear meting bevestigd dat schuifkrachten een rol spelen in de huidige positie en dat deze zo goed als eerlijk zijn verdeeld per been.

Pressure Map - Roho contour select Clinical Case Vicair

iShear measurement clinical case Vicair - IC ROHO

Ondernomen acties vóór Vicair

Om het glijden en schuiven tegen te gaan heeft mevr. C een tijdje een heupgordel gehad. Jammer genoeg heeft deze het probleem niet verholpen, mevrouw had het idee dat ze er alsnog onderdoor schoof en daarnaast moest de gordel ook dermate strak worden aangetrokken dat het ook niet comfortabel was.

Voordat de testperiode bij Vicair startte is mevr. C nog één keer op een evenement bij een Roho specialist geweest. De expert heeft haar positie geoptimaliseerd waardoor het schuiven zou ophouden. Uiteindelijk bleek echter dat deze optimalisatie op lange termijn niet werkte. Mede doordat de thuiszorg noch de mantelzorger de kennis had om de instelling dagelijks te blijven handhaven.

Implementatie van Vicair in het zitsysteem

Mevrouw kwam voor het eerst in contact met Vicair op de Supportbeurs 2018 in Utrecht, waar twee opties werden aangedragen als mogelijke oplossing: de Vicair Vector O2 en de Vicair Adjuster O2. De Vicair Adjuster O2 bleek in haar geval de beste oplossing, dit doordat er op dit kussen van 10cm hoog optimale immersie en drukverdeling kon worden gecreëerd. Daarnaast is de Adjuster een goede keus in gevallen waar het belangrijk is om de contouren van het lichaam te volgen én de bekkendrempel zou het schuiven minimaliseren. Dit clinical case report is daarom gestart met de Vicair Adjuster O2 (10cm hoog). De instelling van het kussen was in het begin niet geheel optimaal. Onderstaande figuur geeft de kleine aanpassingen aan de vulgraad van het kussen weer zodat mevr. C beter gepositioneerd werd.

Pressure Map - Vicair Adjuster O2 Clinical Case

iShear measurement clinical case IC Vicair Adjuster O2

Er zijn weer metingen gedaan op basis van de nieuw situatie. Als we de drukmetingen met elkaar vergelijken zien we eigenlijk dat de druk verdelende kwaliteiten van beide kussens zo goed als gelijk zijn. Wat wel opvalt is dat we de benen bijna niet terug zien op de drukmeting van de Roho contour select. Bij de Adjuster O2 zien we in het lichtgrijs de contour van de benen verschijnen wat duidt op meer ondersteuning van de benen. De iShear meting blijkt ook in het voordeel van de Adjuster O2 omdat we een afname van 20% zien in schuifkrachten.

Conclusie

Na een testperiode van een aantal weken zijn de resultaten erg positief, mevrouw is heel blij met haar Vicair Adjuster O2. Ze heeft niet langer het gevoel dat ze van haar kussen af glijdt en geeft aan dat ze zich veel stabieler voelt. Dat er minder onderuit schuiven is wordt bevestigd door haar partner, hij geeft aan dat hij haar niet meer hoeft te herpositioneren, ’s ochtends neemt ze een goede houding aan en dat blijft gedurende de hele dag zo. Mevrouw C laat ons zien dat de stabiliteit die ze nu heeft er ook voor zorgt dat er meer functionaliteit is, ze kan nu zelfstandig vooroverbuigen wat op het Roho kussen met hulp van de rolstoel of iemand anders moest. Haar huid is in goede conditie en er zijn geen tekenen van decubitus.Ze geeft ook aan dat ze de positie van haar voeten heeft veranderd. Waar ze deze vroeger op de randen van de voetsteun zette om zich schrap te zetten tegen het schuiven, zet ze haar voeten nu normaal op de voetenplank neer.

Ter afsluiting van haar verhaal verteld ze dat ze haar zelfvertrouwen weer terug heeft als ze buitenshuis actief is. De verbeterde stabiliteit zorgt ervoor dat ze probleemloos drempels op, af en over kan zonder dat ze bang hoeft te zijn dat ze schuift.

IC nieuw bovenaanzicht - Vicair Clinical Case

IC nieuw vooraanzicht Vicair Clinical Case

IC nieuw zijaanzicht - Vicair Clinical Case

Vicair Wheelchair Cushion Innovation

Welk Vicair rolstoelkussen past bij jou?

Probeer onze rolstoelkussens keuzehulp en vind je match!

Start de test

Activiteitenkussen Vicair AllRounder O2

Bescherm je huid en ervaar comfort in situaties buiten de rolstoel!

Ontdek